Senin, 20 September 2010

IKHLASH & NIAT

QS. Al-An'am: 162-163 ; Az-Zumar: 2- 3 ; Al-Bayyinah:5

 

Bukti2 Penguat Ikhlash:

1. Takut ketenaran

2. Menuduh diri sendiri

3. Beramal diam2 jauh dari sorotan

4. Tidak menuntut & terkecoh oleh pujian

5. Tidak kikir pujian terhadap orang yg memang layak dipuji

6. Berbuat selayaknya dalam memimpin

7. Mencari keridhaan 4JJI bukan keridhaan manusia

8. Menjadikan keridhaan & kemarahan karena 4JJI bukan karena pertimbangan pribadi

9. Sabar sepanjang jalan

10. Senang jika ada yang bergabung

11. Rakus terhadap amal yang bermanfaat

12. Menghindari ujub

13. Peringatan agar membersihkan diri

 

Keta'atan boleh tersembuyi boleh ditampakkan, tetapi dosa hendaknya disembunyikan.

Urgensi Ikhlash bagi aktivis dakwah:

( An-Nisaa 35; Ali Imran 35; Al- Kahfi 28)

- pertolongan 4JJI bergantung niat

- menhilangkan oportunisme

 

Buah2 Ikhlash

- Ketenangan jiwa

- Kakuatan rohani

- Amal yang berkesinambungan

- Mengubah mubah & tradisi menjadi amal

- Tetap memperoleh pahala amal, sekalipun belum menyempurnakan amal itu, atau bahkan belum       mengamalkannya.

- Pertolongan & perlindungan

- Peneguhan & pertolongan ketika menghadapi kesulitan & krisis

- Masyarakat aman dari kejahatan dan tercipta stabilitas kehidupan.

 

Pendukung2 Ikhlash :

- Ilmu

- Teman yang ikhlassh

- Baca siroh orang2 mukhlish

- Mujahadah melawan nafsu

- Do'a & mohon pertolongankepada 4JJI

 

 

 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar